faraone
ELEVATORE JUNIOR 2000

Strešní výtah

Vedoucí 5.80 - 23.80 m


Tato univerzální souprava se ideálne hodí na stavební práce, porádkové
práce a široce pojaté konzervace. Náklad se pohybuje po pevné vodící
lište, což zvyšuje bezpecnost práce.
Díly konstrukce jsou vyrobené z duralu s bajonetovým spojovacím
clánkem, výška se nachází mezi 6,00 a 24,00 metry. Aby se zredukovalo
chvení konstrukce, v prípade výšky vyšší než 8 metru, je nutná
teleskopická podpora. Muže být vybavena uhlovým regulovatelným dílem
s maximální povolenou záteží od 140 kg do 199 kg, který umožní jednoduchý
prístup k oknum, balkónum nebo strechám.
Díly konstrukce jsou zpracovány z hliníkové oceli 6005 HB 85 s
bajonetovým spojovacím clánkem a tycí MA Ø 12. Vozík výtahu se
pohybuje podél dílu konstrukce na speciálních odolných a kluzných
vodících lištách zpracovaných z grafitového nylonu. Je vybaven
mechanickým zarízením, které automaticky zastaví vozík v prípade
utrhnutí nebo vypadnutí kabelového lana.
Elektrická kontrolní jednotka zastavuje a uvádí do pohybu systém v
souladu s evropskými standardy. Celek je sestrojený z vysoce kvalitních
odolných komponentu, které se nachází ve vodeodolné skríni. Kontrolní
panel 24 V s tlacítky start/stop/nahoru/dolu vyrobený v souladu se
standardy EU.
Samobrzdný jednofázový motor s výkonem 0,75 kW (v možnosti 1,1 kW)
s tlacítky start/stop/nahoru/dolu, vyrobený v souladu se standardy EU.
24 V tlacítko reguluje maximální úroven stoupání a klesání