faraone
MODEL T-QUATTRO

Víceúcelový žebrík kloubový

Pracovní výška 450 cm


To může být použit jako relé, nebo jako stojící przystawnej.

Se třemi klouby s konfigurací. Pokud je tato možnost nastavena pro mnoho druhů práce a to nejen na výšce.